teachingliteracy:

reading space.

teachingliteracy:

reading space.

(Source: planete-deco.fr)

xamyachok:

original

(Source: aegchu.)

Үгс 1

Тэр охинд дуралчлаа гээд хэлэхээр яах бол :D 

Хариу үйлдлийг хүлээхдээ юу болох бол гэж бодох

Тэгээд тэр үгүй гэвэл би яахын бэ

Би чамд сайн юмшиг байнаа гэхийнмуу 

Мөрөөдлийн тэр хоосондоо салхи оруулаач … 

i want

i want

(Source: space-pics)

i

i

(Source: yuuutaan)

novemberschopin:

up in the woods by TaylorGayng on Flickr.